Urologiczno-Nefrologiczna dla dzieci

Specjaliści:

  • dr n. med. Hanna Szymanik-Grzelak – specjalista chorób dzieci, nefrolog
  • dr n. med. Stanisław Warchoł – specjalista urolog i chirurg dziecięcy
  • dr n. med. Piotr Gastoł – specjalista urolog i chirurg dziecięcy

PRZEPŁYW CEWKOWY (uroflometria)

INFORMACJE O BADANIU
Badanie nieinwazyjne, możliwe do przeprowadzenia dopiero u dzieci, które opanowały nawyk oddawania moczu do toalety!

PRZYGOTOWANIE
• w dniu badania dziecko nie musi być na czczo
• dziecko powinno być napojone w sposób naturalny w ciągu godziny poprzedzającej badanie (0,3-0,5 litra napoju w zależności od wieku pacjenta). U dzieci z naglącymi parciami lub częstomoczem wskazane jest wcześniejsze zgłoszenie się na badanie i przyjmowanie płynów w ciągu 30 minut poprzedzających badanie
• dziecko przed badaniem powinno mieć naturalnie wypełniony pęcherz

PRZEBIEG BADANIA
Badanie przeprowadza się w momencie zgłaszania przez dziecko silnej potrzeby oddania moczu.
Badanie polega na spontanicznym oddaniu moczu do toalety sprzężonej z automatycznym czytnikiem pomiaru strumienia moczu w jednostce czasu. Następnie przy pomocy aparatu USG dokonuje się oceny objętości moczu zalegającego w pęcherzu moczowym po mikcji.
Czas badania – ok. 20 min.
Badanie nie wymaga podawania leków przeciwbakteryjnych.


URODYNAMIKA

INFORMACJE O BADANIU
Badanie inwazyjne, możliwe do przeprowadzenia w każdym wieku przy odpowiedniej współpracy dziecka i opiekunów.

Badanie urodynamiczne polega na pomiarze czynności dolnego odcinka dróg moczowych (mięsień wypieracz, szyja pęcherza, zwieracz zewnętrzny cewki moczowej), od których zależy prawidłowe gromadzenie moczu i opróżnianie pęcherza moczowego.
Badanie urodynamiczne pozwala dokładnie określić rodzaj zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych (stabilność wypieracza, prawidłowość koordynacji pomiędzy mięśniem wypieraczem pęcherza a zwieraczem cewki moczowej).
Aparat do wykonywania badania urodynamicznego jest sprzężony z komputerem, który dokonuje analizy danych i przedstawia je w formie wykresu i danych liczbowych.

PRZYGOTOWANIE
Włączenie leczenia przeciwbakteryjnego (Furagin – pacjent powinien zażyć już w dniu badania od rana) w pełnej dawce (lekarz rodzinny).
7-10 dni przed badaniem należy wykonać badanie ogólne i posiew moczu (w przypadku złych wyników należy skontaktować się z Rejestracją).
W dniu poprzedzającym badanie ok. godz. 18 należy doprowadzić do wypróżnienia:
• dzieci do 1 r.ż. – można podać doodbytniczo czopek glicerynowy,
• dzieci z pęcherzem i jelitem neurogennym wymagają wykonania lewatyw przez 3 kolejne dni przed badaniem,
• pozostali pacjenci – wykonać lewatywę (gotowy preparat do nabycia w aptece – enema, rectanal),
W dniu badania można jeść, dorośli – lekka dieta.
Nie należy pić dużych ilości płynów przed badaniem – ilości dopuszczalne to 125 ml (1/2 szklanki) dla małego dziecka, 250 ml (1 szklanka) dla większego oraz 1-2 szklanki dla dorosłego podane na godzinę przed badaniem – wodę należy pić powoli.
Dzieci powinny w domu oddać mocz po nocy! Małe dzieci niekontrolujące samodzielnego oddawania moczu powinny być zaopatrzone w dwie pieluchy tetrowe oraz zapas pampersów.
Na wizytę warto przynieść: zdjęcia RTG pęcherza (cystografia mikcyjna), wynik badania USG lub izotopowego nerek, wynik poprzednich badań urodynamicznych, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wypełniony dzienniczek mikcji (jeżeli był zlecony).
Ważna jest informacja o rodzaju i dawkach stosowanych aktualnie leków u dziecka.

UWAGA: Uczulenie na latex zgłaszamy przed badaniem urodynamicznym.

PRZEBIEG BADANIA
Dziecku rozebranemu do połowy (dolna połowa ciała) podaje się środek znieczulający miejscowo w postaci żelu. Następnie przez cewkę moczową zakłada cewnik do pęcherza moczowego i dokonuje pomiaru objętości wypływającego moczu.
Drugi, podobny cewnik, badający zakłada pacjentowi do odbytnicy.
Obydwa cewniki łączy się odpowiednimi przewodami z przetwornikami ciśnienia, co umożliwia śledzenie profilu zmian ciśnienia w pęcherzu moczowym, jamie brzusznej oraz pośrednio ocenę siły skurczu mięśnia wypieracza pęcherza. Czynność mięśni zwieraczy cewki moczowej ocenia się poprzez założenie 3 elektrod powierzchniowych (jak do badania EKG).
Pierwsza faza badania polega na powolnym wypełnianiu pęcherza moczowego roztworem wodnym 0,9% chlorku sodu poprzez cewnik założony do pęcherza moczowego, aż do momentu odczuwania przez pacjenta uczucia parcia na mocz. Druga faza badania (analiza ciśnienia – przepływu) polega na ocenie profilu zmian ciśnień i pomiaru strumienia moczu w trakcie mikcji.
W czasie całego badania prowadzi się rejestrację ciśnień oraz zapisu elektromiograficznego.
Czas badania – od 45 do 60 minut.
Po badaniu dziecko otrzymuje leki przeciwbakteryjne (najczęściej Furagin 5-7 dni).


Materiały do pobrania

ikona_PDF_Adobe_Reader Ulotka-przygotowanie-badanie urodynamiczne
ikona_PDF_Adobe_Reader Ulotka – Przygotowanie – przepływ cewkowy (uroflometria)