Scyntygrafia perfuzyjna płuc – lekarz

SCYNTYGRAFIA PERFUZYJNA PŁUC

Scyntygrafia perfuzyjna płuc to  badanie izotopowe obrazujące  ukrwienie miąższu płuc.

Badanie scyntygraficzne płuc jest bardzo pomocne w diagnostyce schorzeń, takich jak:

  • Ostra zatorowość płucna
  • Przewlekła zatorowość płucna – diagnostyka i monitorowanie leczenia
  • Nadciśnienie płucne
  • Niektóre wady wrodzone płuc – ocena perfuzji
  • Niewydolność oddechowa
  • Nowotwory płuc – ocena perfuzji przed planowanym zabiegiem resekcji płuca

Przygotowanie pacjenta:

Scyntygrafia perfuzyjna płuc nie wymaga specjalnego przygotowania.

W trakcie badania nie ma konieczności zdejmowania odzieży, natomiast wskazane jest by ubiór był wygodny i  w miarę możliwości nie zawierał części metalowych, takich jak klamry, duże guziki, szelki. Metal osłabia wiązkę kwantów promieniowania i może zniekształcić obraz scyntygraficzny.
Z tego względu  pacjenci proszeni są również o zdjęcie metalowych ozdób z szyi. Podczas badania nie można używać telefonów komórkowych, dlatego prosimy o wyciszenie lub wyłączenie aparatu telefonicznego na czas scyntygrafii. Należy przynieść do wglądu wyniki aktualnego badania radiologicznego płuc (zdjęcie rentgenowskie  lub badanie tomograficzne klatki piersiowej). Jest to ważne dla prawidłowej interpretacji wyniku, badania perfuzyjnego.

Przebieg badania

Badanie trwa około  godziny i wykonuje się je w pozycji leżącej. Po odpowiednim ułożeniu pacjenta na stole do badań wstrzykuje się dożylnie niewielką ilość znacznika izotopowego. Stosuje się mikrosfery albuminy ludzkiej znakowane izotopem technetu-99m (Tc99m) o aktywności około 100 megabekereli (MBq). Kompleksy te są przemieszczają się z prądem krwi do płuc, gdzie są zatrzymywane w drobnych naczyniach przedwłosowatych. Po iniekcji znacznika wykonywane są obrazy scyntygraficzne  – planarne oraz techniką tomograficzną (tzw. SPECT). Wynik badania uzyskuje się po komputerowym opracowaniu obrazów scyntygraficznych.

Bezpieczeństwo

Napromieniowanie pacjenta podczas badania jest bardzo małe, mniejsze niż podczas badania radiologicznego typu tomografia komputerowa. Można je wykonywać wielokrotnie. Używany w scyntygrafii płuc izotop technetu,  z uwagi na małą energię promieniowania i krótki czas połowiczego rozpadu (około 6 godzin),  jest  stosowany  w badaniach scyntygraficznych na całym świecie  od ponad 50 lat. Po badaniu pacjent nie stanowi  zagrożenia dla osób trzecich!

Tak jak w przypadku badań radiologicznych scyntygrafii perfuzyjnej nie wykonuje się u kobiet w ciąży, a kobiety w wieku rozrodczym powinny mieć wykonywane badanie w pierwszych 10 dniach cyklu (tj. do  10 dnia od pierwszego dnia miesiączki). Innymi przeciwwskazaniami do wykonania scyntygrafii płuc jest również uczulenie na ludzką albuminę

Każde badanie scyntygraficzne wykonywane jest  za zgodą pacjenta lub jego opiekunów. Decyzja  o poddaniu się badaniu jest całkowicie dobrowolna, a ewentualna odmowa nie ma wpływu na dalsze świadczenia diagnostyczno – lecznicze.


Materiały do pobrania:

 

ikona_PDF_Adobe_Reader Scyntygrafia płuc