Scyntygrafia nerek – lekarz

SCYNTYGRAFIA DYNAMICZNA NEREK

Scyntygrafia dynamiczna nerek jest badaniem oceniającym położenie oraz funkcję wydzielniczą i wydalniczą nerek. Badanie to pozwala uzyskać ważne informacje dotyczące nerek, takie jak:

  • ukrwienie nerek
  • funkcja wydzielnicza nerek
  • wydalanie moczu z obszaru nerek, moczowodu i pęcherza moczowego
  • wady nerek (brak lub niedorozwój nerki, zmniejszenie lub powiększenie, nietypowe położenie, nietypowy kształt, wodonercze)
  • zmiany zapalne i pozapalne w nerkach

Badanie trwa około 20 minut. Nie trzeba być na czczo, ani odstawiać leków. Badanie wykonuje się w pozycji leżącej. Po odpowiednim ułożeniu pacjenta na stole do badań wstrzykuje się dożylnie niewielką ilość znacznika izotopowego. Najczęściej stosuje się znacznik zwany etylenodicysteiną (EC) znakowany izotopem technetu-99m (Tc99m). Kompleks ten jest fizjologicznie wychwytywany przez komórki miąższu nerek, a następnie wydzielany do moczu i wydalany z moczem przez drogi moczowe. Rejestracja aktywności znacznika znad nerek w postaci serii obrazów scyntygraficznych pozwala bezinwazyjnie ocenić funkcję każdej z nerek.

W celu zwiększenia czułości i specyficzności badania najczęściej wykonuje się badanie z jednoczasowym podaniem leku Furosemid. Ten tak zwany „test furosemidowy” polega na wykonaniu scyntygrafii dynamicznej nerek przy dodatkowym wstrzyknięciu dożylnym leku Furosemid, który zwiększa diurezę, czyli przyspiesza wydalanie znacznika z nerek. Przed badaniem należy wypić od 1 do 3 szklanek napoju (woda, herbata, sok). Jeżeli chory nie może pić, powinien być wcześniej nawodniony poprzez podanie płynów dożylnie. Test furosemidowy pozwala dokładniej ocenić zaburzenia wydalania moczu i zróżnicować stany całkowitego i częściowego zablokowania wydalania moczu. Jest to bardzo ważna informacja diagnostyczna.


Przy diagnozowaniu nadciśnienia tętniczego pochodzenia naczyniowo-nerkowego stosuje się tzw. „test kaptoprilowy”. Polega on na wykonaniu scyntygrafii dynamicznej nerek 20 minut po doustnym przyjęciu leku Captopril (tabletki 12,5mg, 25mg lub 50mg). Pozwala to lepiej zobrazować ewentualne różnice w ukrwieniu i wydzielaniu znacznika pomiędzy nerkami, co przemawia za nerkowym podłożem choroby nadciśnieniowej.

Badanie scyntygraficzne nerek jest całkowicie bezpieczne, gdyż ani znacznik ani izotop nie wywołują uczuleń. Izotop technetu, z uwagi na małą energię promieniowania i krótki czas połowiczego rozpadu (około 6 godzin), jest stosowany w badaniach scyntygraficznych na całym świecie od ponad 50 lat.
Napromieniowanie pacjenta podczas badania jest znikome, wielokrotnie mniejsze niż podczas badania radiologicznego typu urografia. Można je wykonywać w każdym wieku (nawet u kilkutygodniowych noworodków) i powtarzać wielokrotnie. Aby przyspieszyć eliminację znacznika z organizmu, a tym samym zmniejszyć czas narażenia na promieniowanie jonizujące, zaleca się, aby po badaniu zwiększyć ilość przyjmowanych płynów.

Tak jak w przypadku badań radiologicznych scyntygrafii nie wykonuje się u kobiet w ciąży, a kobiety w wieku rozrodczym powinny mieć wykonane badanie w pierwszych 10 dniach cyklu (tj. do 10 dnia od rozpoczęcia miesiączki).
Każde badanie scyntygraficzne wykonywane jest za zgodą pacjenta. Decyzja o poddaniu się badaniu jest całkowicie dobrowolna, a ewentualna odmowa nie ma wpływu na dalsze świadczenia diagnostyczno-lecznicze.


Materiały do pobrania:

 

ikona_PDF_Adobe_Reader Scyntygrafia nerki – ulotka