Scyntygrafia kości – lekarz

SCYNTYGRAFIA KOŚCI

Scyntygrafia kości jest badaniem czynnościowym obrazującym metabolizm tkanki kostnej i pośrednio niektóre zmiany morfologiczne układu kostnego.

Badanie scyntygraficzne kości jest bardzo pomocne w diagnostyce schorzeń układu kostnego, takich jak:

  • stany zapalne kości (ostre i przewlekłe)
  • stany zapalne stawów różnej etiologii
  • przerzuty nowotworowe do kości
  • pierwotne nowotwory kości
  • stany pourazowe (scyntygrafia uwidacznia miejsca złamań niewidocznych na zdjęciach radiologicznych)
  • przewlekłe bóle kostne niejasnego pochodzenia
  • utrzymujące się bóle u pacjentów po założeniu protezy stawowej (także różnicowanie pomiędzy obluzowaniem protezy, a stanem zapalnym)
  • pierwotna i wtórna niedoczynność przytarczyc
  • choroba Pageta
  • martwica kości

Scyntygrafia kości nie wymaga specjalnego przygotowania. Badanie łącznie trwa około 4 godzin i wykonuje się je zazwyczaj w pozycji leżącej. Po odpowiednim ułożeniu pacjenta na stole do badań wstrzykuje się dożylnie niewielką ilość znacznika izotopowego. Najczęściej stosuje się hydroxymetylenodifosfonian lub metylenodifosfonian znakowane izotopem technetu-99m (HMDP-Tc99m, MDP-Tc99m). Kompleksy te są fizjologicznie wychwytywane przez komórki kostne (osteocyty).

W scyntygrafii dynamicznej obraz scyntygraficzny rejestrowany jest dwukrotnie – przez około 10 minut od momentu wstrzyknięcia izotopu (faza I i II) oraz po około 2-4 godzinach (faza III). W fazie naczyniowej (I) i miąższowej (II) rejestruje się radioaktywność jedynie znad badanego obszaru podejrzanego o zmiany zapalne w tkankach miękkich  (np. obszar kolan przy podejrzeniu zapalenia błony maziowej stawu), natomiast w fazie kostnej (III) wykonuje się rejestracje z tych samych obszarów, a przy wskazaniach dodatkowo zapisuje się obrazy scyntygraficzne całego ciała. W scyntygrafii statycznej wykonuje się obrazy tylko po 2-4 godzinach. Nie trzeba być na czczo przed badaniem, ani odstawiać leków. Wymagane jest wypicie około 1-2 litrów płynów po wstrzyknięciu izotopu, co przyspiesza wypłukiwanie znacznika z tkanek pozakostnych, dzięki czemu uzyskuje się wyraźniejszy obraz kości w badaniu. Jednocześnie zmniejsza się napromieniowanie pacjenta, bowiem  niezwiązany w kościach znacznik wydalany jest  z moczem przez drogi moczowe i krócej przebywa w organizmie.

Do wykonania badania nie trzeba się rozbierać, natomiast wskazane jest, by ubiór był wygodny i, w miarę możliwości, nie zawierał części metalowych, takich jak klamry, duże guziki, szelki. Metal osłabia wiązkę kwantów promieniowania i może zniekształcić obraz scyntygraficzny. Z tego względu  pacjenci proszeni są również o zdjęcie metalowych ozdób z szyi. Podczas badania nie można używać telefonu komórkowego, dlatego prosimy o wyłączenie aparatu telefonicznego na czas scyntygrafii.

W przypadku silnych bólów lub zniekształceń kręgosłupa trzeba zgłosić ten fakt przy rejestrowaniu się na badanie. Przed podaniem izotopu należy zgłosić jakiego zakresu dotyczą dolegliwości kostne, aby uniknąć podania izotopu w bliskości schorzenia (np. przy bólach stawu nadgarstkowego lewego radiofarmaceutyk podawany jest do żyły łokciowej prawej itp.).

Badanie jest całkowicie bezpieczne, gdyż ani znacznik ani izotop nie wywołują uczuleń. Izotop technetu, z uwagi na małą energię promieniowania i krótki czas połowiczego rozpadu (około 6 godzin), jest stosowany w badaniach scyntygraficznych na całym świecie od ponad 50 lat. Po badaniu pacjent nie stanowi żadnego zagrożenia dla osób trzecich!

Napromieniowanie pacjenta podczas badania jest bardzo małe, mniejsze niż podczas badania radiologicznego typu tomografia komputerowa. Można je wykonywać w każdym wieku (nawet u kilkutygodniowych noworodków) i powtarzać wielokrotnie.

Tak jak w przypadku badań radiologicznych – scyntygrafii nie wykonuje się u kobiet
w ciąży, a kobiety w wieku rozrodczym powinny mieć wykonane badanie w pierwszych 10 dniach cyklu
(tj. do 10 dnia od rozpoczęcia miesiączki).

Każde badanie scyntygraficzne wykonywane jest za zgodą pacjenta. Decyzja o poddaniu się badaniu jest całkowicie dobrowolna, a ewentualna odmowa nie ma wpływu na dalsze świadczenia diagnostyczno-lecznicze.

W pracowni medycyny nuklearnej NUKLEOMED nie wykonujemy badań w znieczuleniu ogólnoustrojowym.

 

Data aktualizacji: 8.10.2014 r. 


Materiały do pobrania:

 

ikona_PDF_Adobe_Reader Scyntygrafia kości – ulotka