Leczenie tarczycy

Terapia izotopowa łagodnych chorób tarczycy

Leczenie izotopowe tarczycy jest stosowane w nadczynności tarczycy – w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa, wolu wieloguzkowym i guzach autonomicznych oraz w wolach obojętnych tarczycy dużych rozmiarów.
Celem jest leczenie nadczynności tarczycy i/lub redukcja wielkości wola.
W terapii wykorzystuje się jodek sodu –  Na131I, radiofarmaceutyk zawierający izotop promieniotwórczy jod-131.
Jod-131 jest emiterem promieniowania beta (β) – główny czynnik leczniczy, oraz promieniowania gamma (γ) – wykorzystywanego w diagnostyce, m.in. do badań jodochwytności i scyntygrafii (Tab.1)

131I – właściwości fizyczne
Okres półtrwania T1/2  (dni) 8,04
Max energia promieniowania β (MeV) 0,606
Średni (max) zasięg promieniowania β w tkankach (mm) 0,8 (2,6)
Energia promieniowania γ wykorzystywana w diagnostyce (MeV) 0,364

 

Jodek sodu Na131I jest podawany doustnie w formie gotowej do połknięcia kapsułki.
Dawkę leczniczą izotopu ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta – w zależności od rodzaju choroby, wielkości tarczycy (lub guzów autonomicznych) i stopnia gromadzenia izotopu w tarczycy.
Leczenie jest jednorazowe, ale w razie konieczności (np. nawrotu nadczynności tarczycy) można je powtarzać – z zachowaniem minimalnego okresu 6 miesięcy pomiędzy kolejnymi dawkami 131I.
Po podaniu 131I możliwe jest zastosowanie każdego innego rodzaju leczenia –  farmakologicznego czy operacyjnego.
Jedynym trwałym ubocznym efektem leczenia może być niedoczynność tarczycy.
Jedynym bezwzględnym przeciwwskazaniem do leczenia jest okres ciąży i karmienia piersią.
Przez minimum 6 miesięcy po leczeniu obowiązuje zakaz zachodzenia w ciążę. W tym okresie należy zaprzestać odbywania stosunków seksualnych (dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn )lub bezwzględnie przestrzegać zasad antykoncepcji.

WSKAZANIA
Terapie leczenia jodem-131 stosuje się w stanach nadczynności tarczycy.
Dawka leczniczą podaje się według wskazań lekarza kierującego na badanie.

PRZEBIEG LECZENIA
Kapsułkę leczniczą pacjent przyjmuje doustnie.

PRZECIWSKAZANIA
Leczenie radiojodem (131I) jest przeciwwskazane u kobiet  w ciąży i u matek karmiących piersią.
Niewskazane jest zachodzenie w ciążę przed upływem 12 miesięcy po leczeniu radiojodem (131I).


PRZYGOTOWANIE

 • należy odstawić tyreostatyki (metizol, propycil, thyrozol) na ok. 5 dni przed leczeniem – o ile lekarz kierujący nie zaleci inaczej
 • nie należy przyjmować preparatów z jodem (np. tranu, kropli do oczu)
 • inne leki (np. kardiologiczne) przyjmować zgodnie z zaleceniami
 • przed podaniem radiojodu nie jeść 4-5 godzin

PO LECZENIU należy

 • nie jeść przez 1 godzinę
 • przez pierwsze 4 dni po leczeniu pić dużo płynów dla przyspieszenia eliminacji niewychwyconego przez tarczycę radiojodu
 • zachować 14-28 dniową izolację od kobiet w ciąży i dzieci (nie mogą przebywać w tym samym mieszkaniu)
 • spać w osobnym pokoju przez 7-14 dni
 • ograniczyć do minimum przebywanie w tym samym pokoju z innymi domownikami
 • bieliznę osobistą i pościelową należy osobno wyprać i dokładnie wypłukać
 • zwolnienie z pracy (długość zwolnienia w zależności od podawanej dawki i rodzaju pracy)
 • w przypadku nasilenia się objawów nadczynności tarczycy po kilku dniach po przyjęciu jodu-131 (zwiększona pobudliwość nerwowa, szybka lub nierówna praca serca, pocenie się, drżenie rąk) należy zgłosić się do endokrynologa lub lekarza medycyny nuklearnej
 • po przeprowadzonym leczeniu należy zgłosić się na wizytę kontrolną w uzgodnionym terminie
 • efektem leczenia radiojodem może być wystąpienie niedoczynności tarczycy wymagające stałego przyjmowania preparatów hormonów tarczycy, dlatego należy okresowo kontrolować poziom stężenia hormonów tarczycy we krwi


Materiały do pobrania:

 

ikona_PDF_Adobe_Reader Przygotowanie – leczenie jodem promieniotwórczym I131 (od 18mCi)
ikona_PDF_Adobe_Reader Przygotowanie – leczenie jodem promieniotówrczym I131 (do 17mCi)