Scyntygrafia znakowanymi leukocytami

SCYNTYGRAFIA ZNAKOWANYMI LEUKOCYTAMI

Scyntygrafia znakowanymi leukocytami  to badanie scyntygraficzne  wykonywane w celu wykrycia ogniska infekcji.

W Nukleomedzie badanie wykonuje się z użyciem znakowanych izotopem technetu-99m przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom znajdującym się na powierzchni pobudzonych leukocytów.

Leukocyty to białe krwinki krwi, które gromadzą się w ogniskach zapalnych. Leukocyty mają właściwości zwalczające drobnoustroje, ich kumulacja w miejscach zakażenia ma na celu unicestwienie zarazków i niedopuszczenie do  rozprzestrzenienia się zakażenia w całym organizmie. Obrazując ognisko kumulacji pobudzonych przeciwzapalnie  leukocytów pośrednio lokalizuje się ognisko septyczne.

Badanie scyntygraficzne ze znakowanymi leukocytami wykonuje się w celu lokalizacji ognisk zapalenia/zakażenia najczęściej w kościach kończyn u osób dorosłych z podejrzeniem zapalenia kości i szpiku (Osteomyelitis).

Przed dożylnym podaniem znacznika zalecany jest test diagnostyczny w celu wykluczenia uczulenia na białkową komponentę radioznacznika (test paskowy z surowicy krwi).

Scyntygrafia znakowanymi leukocytami nie wymaga specjalnego przygotowania, nie trzeba być na czczo. Badanie wymaga dwukrotnej wizyty w pracowni, gdyż protokół obejmuje trzy rejestracje obrazów scyntygraficznych – po 1 godzinie, po 4 godzinach i po około 24 godzinach po dożylnym podaniu znacznika. Wykonuje się obrazy z obszaru podejrzanego o ognisko infekcji oraz badanie całego ciała, zazwyczaj w pozycji leżącej. W niektórych przypadkach, w celu dokładnej lokalizacji zmiany, dodatkowo wykonuje się badanie techniką SPECT (z ang. Single Photon Emission Tomography, badanie tomograficzne pojedynczego fotonu). Cechą charakterystyczną dla ogniska septycznego jest narastanie radioaktywności w kolejnych obrazach scyntygraficznych.

Znacznik jest wydalany z moczem. W trakcie i po badaniu zalecane jest wypicie większej niż zazwyczaj ilości płynów, co zwiększa diurezę, przyspiesza wydalanie radiofarmaceutyku i zmniejsza napromieniowanie pacjenta.

Tak jak w przypadku badań radiologicznych scyntygrafii nie wykonuje się u kobiet w ciąży, a kobiety w wieku rozrodczym powinny mieć wykonywane badanie w pierwszych 10 dniach cyklu (tj. do  10 dnia od rozpoczęcia miesiączki).

Każde badanie scyntygraficzne wykonywane jest  za zgodą pacjenta lub jego opiekunów. Decyzja o poddaniu się badaniu jest całkowicie dobrowolna, a ewentualna odmowa nie ma wpływu na dalsze świadczenia diagnostyczno-lecznicze.

W pracowni medycyny nuklearnej NUKLEOMED nie wykonujemy badań w  znieczuleniu ogólnoustrojowym.

 

Data aktualizacji: 8.10.2014 r. 

 


Materiały do pobrania:

 

Ulotka – scyntygrafia znakowanymi leukocytami
Ulotka – Przygotowanie – scyntygrafia znakowanymi leukocytami