Nukleomed NZOZ jest podmiotem leczniczym świadczącym usługi w zakresie medycyny nuklearnej oraz innych specjalistycznych procedur medycznych dla:

     • osób prywatnych
     • szpitali
     • Centrów Medycznych
     • NFZ (w zakresie zawartych kontraktów)
     • firm prowadzących badania kliniczne

Nukleomed powstał jako kontynuacja działalności prowadzonej od 1991 roku w Pracowni Badań Scyntygraficznych (PBS) w Warszawie-Aninie przy ul. Alpejskiej 2, pierwszej w Polsce prywatnej pracowni medycyny nuklearnej. Działalność w Aninie była prowadzona jako indywidualna specjalistyczna praktyka medyczna (dr Krzysztofa Toth).

Duże zainteresowanie naszymi usługami, stale wzrastająca ilość wykonywanych badań oraz ograniczenia lokalowe na Alpejskiej spowodowały podjęcie prac ukierunkowanych na wybudowanie nowego lokalu, w pełni spełniającego wymogi nowoczesnej placówki medycznej.

Nowa placówka – Nukleomed – to niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, w którym kontynuowana jest działalność prowadzona w PBS. Planowane jest również dalsze rozszerzanie działalności w zakresie medycyny nuklearnej oraz tworzenie poradni specjalistycznych w różnych specjalnościach. Planujemy też rozwijać dział szkoleń w zakresie medycyny nuklearnej i innych specjalności.


Poznaj naszą Placówkę – zobacz film!