FAQs

Q?Czy można płacić kartą / przelewem?
A.

W NUKLEOMED można płacić gotówką, kartą lub  przelewem, przy czym za wszystkie świadczenia pobierana jest  opłata przed wykonaniem usługi.

Q?Czy badania scyntygraficzne są wykonywane punktualnie – dokładnie o tej godzinie, na którą zostaliśmy zapisani przez pracowników rejestracji?
A.

Czas zapisu na badanie jest to godzina zgłoszenia się pacjenta do recepcji, a nie rozpoczęcia samego badania.
W zależności od rodzaju badania możliwe jest, że od momentu rejestracji do rozpoczęcia badania scyntygraficznego wyznaczony jest konkretny czas, potrzebny na odpowiednie skumulowanie się znacznika w badanym narządzie (np. w badaniach tarczycy od momentu podania znacznika do odczytu badania musi upłynąć 20 minut, a w badaniach kości aż 2-3 godziny). Dokładnych informacji na temat przebiegu konkretnego badania udziela rejestracja podczas zapisu.

Q?Na czym polega radiosynowektomia izotopowa (RSO)? ile trwa zabieg?
A.

Radiosynowektomia (RSO) jest skuteczną i bezpieczną metodą objawowego leczenia stanów zapalnych stawów przebiegających z przerostem błony maziowej. Zabieg polega na podaniu w formie iniekcji dostawowej (pod kontrolą USG) odpowiedniego radiofarmaceutyku zawierającego izotop promieniotwórczy, który emituje promieniowanie beta. Rodzaj izotopu (podawany w formie radiokoloidu) oraz aktywność są dobierane indywidualnie w zależności od wielkości stawu i nasilenia zmian zapalnych.
Podany radiokoloid jest wychwytywany przez zmienione zapalnie komórki błony maziowej a energia promieniowania beta powoduje ich obumarcie. Zasięg promieniowania beta w tkankach jest bardzo mały (0,2-4 mm), dlatego zniszczeniu ulega tylko tkanka zmieniona zapalnie. Powoduje to jej obumarcie, a w efekcie zahamowanie wydzielania substancji zapalnych i płynu wysiękowego. Powoduje to ustępowanie bólu i poprawę ruchomości stawu w ciągu kilku tygodni po leczeniu. Najczęściej skuteczne jest jednorazowe podanie leku izotopowego. W przypadkach znacznego przerostu błony maziowej może być konieczne podanie dwóch lub trzech dawek izotopu, w odstępach co najmniej sześciomiesięcznych.
Zabieg wykonywany jest w specjalistycznych ośrodkach medycyny nuklearnej, między innymi w  NZOZ Nukleomed w Warszawie -Międzylesiu. Po zabiegu staw jest unieruchamiany w ortezie na 2 dni, po czym pacjent samodzielnie zdejmuje unieruchomienie i może bezpiecznie podjąć leczenie usprawniające. RSO nie koliduje z żadną równolegle stosowaną przez pacjenta formą leczenia ( w przypadku schorzeń o podłożu reumatoidalnym pacjent przyjmuje leki zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego). W okresie ponad 30 lat stosowania RSO nie zanotowano przypadku wygenerowania nowotworu w związku z leczeniem RSO. Terapia jest całkowicie bezpieczna dla domowników leczonego pacjenta.

Q?Czy wymagane jest skierowanie na badanie scyntygraficzne?
A.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej 2 badanie lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego wykonuje się na podstawie pisemnego skierowania będącego częścią dokumentacji medycznej. Skierowanie, o którym mowa w ust. 2, poza wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach, powinno zawierać:

 • cel i uzasadnienie badania;
 • wstępne rozpoznanie kliniczne;
 • informacje istotne do prawidłowego przeprowadzenia medycznej procedury   radiologicznej ( np. czy badanie powinno być statyczne czy dynamiczne)

W przypadku braku skierowania, a istnienia wskazań pisemnych do przeprowadzenia badania możliwa jest konsultacja lekarska  w naszej przychodni.

Q?Czy dzieciom wykonujemy badania krwi?
A.

Nie wykonujemy pobrań krwi dzieciom.

Q?Od której godziny można wykonać badania krwi?
A.

Pomiędzy  8.00-10.30 od poniedziałku  do piątku. Z wyłączeniem przerw świątecznych.

Q?Jaki odstęp czasowy należy zachować po podaniu chemii, aby wykonać badanie scyntygraficzne?
A.

Pacjent po podaniu chemii może czuć się źle, dlatego wskazane jest zachowanie jak najdłuższego odstępu od podania 2-3tyg.

Q?Jaki odstęp czasowy trzeba zachować miedzy scyntygrafią a badaniem TK, MRI?
A.

W przypadku badania rezonansu magnetycznego badanie scyntygraficzne może być wykonane tego samego dnia.
W przypadku badania tomografii komputerowej – najwcześniej następnego dnia.

Q?Czy śruby/szwy metalowe przeszkadzają w badaniu?
A.

Nie, jednakże śruby czy inne elementy metalowe mogą osłabiać wiązkę promieniowania i wpływać na obraz scyntygraficzny, dlatego w każdym takim przypadku należy powiadomić personel techniczny, który wykonuje badanie.

Q?Czy przed badaniem scyntygraficznym trzeba być na czczo?
A.

W badaniach scyntygraficznych, w których znacznik podawany jest dożylnie nie jest wymagane, aby pacjent był na czczo.
Jedynie w badaniu scyntygraficznym tarczycy z użyciem jodu-131 zaleca się, aby posiłek był przyjęty najpóźniej 4  godziny przed podaniem kapsułki.

Q?Czy gorączka/infekcje/antybiotyk uniemożliwia badanie scyntygraficzne?
A.

Przyjmowanie antybiotyku czy gorączka nie są przeciwwskazaniami do wykonania badań scyntygraficznych, jednakże prosimy o poinformowanie o tym fakcie rejestracji przed badaniem.

Q?Czy jak przyjmę dawkę izotopu J131 to mogę opiekować się wnukiem?
A.

Zależy to od dawki (aktywności) podanego izotopu jodu-131.
W przypadku przyjęcia kapsułki diagnostycznej, w celu wykonania jedynie badania scyntygraficznego tarczycy, dawka izotopu jest bardzo mała i nie ma przeciwwskazań do opiekowania się dziećmi.
Ten sam jod-131 podany w dawce leczniczej powoduje większe napromieniowanie i z tego względu zaleca się unikanie kontaktów z kobietami w ciąży i małymi dziećmi przez okres 3-4 tygodni.

Q?Czy badanie scyntygraficzne jest bezpieczniejsze, dokładniejsze od TK?
A.

Są to dwa różne badania diagnostyczne, często uzupełniające diagnozę.
W badaniach scyntygraficznych obraz diagnostyczny powstaje po wprowadzeniu znacznika izotopowego (radiofarmaceutyku)  do organizmu. Najczęściej odpowiednio dobrany do badania znacznik jest podawany dożylnie (w niektórych badania doustnie lub wziewnie). Radiofarmaceutyk gromadzi się w miejscu badanego narządu, a jego promieniowanie jest rejestrowane przez gamma kamerę. Powstaje obraz scyntygraficzny, który odzwierciedla przede wszystkim funkcję badanego narządu lub układu.
Natomiast w badaniu tomografii komputerowej (TK) źródła promieniowania rentgenowskiego znajdują się w aparaturze zewnętrznej w stosunku do osoby badanej i diagnozowany narząd (lub  obszar ciała  np. klatka piersiowa) są prześwietlane z zewnątrz. Obraz radiologiczny powstaje na kliszy wskutek różnic w pochłanianiu promieniowania X przez różne tkanki. Z tego względu tradycyjne badania radiologiczne pozwalają przede wszystkim zobrazować zaburzenia w budowie anatomicznej (np. złamania kości lub obecność guza).
Oba badania powodują dodatkowe napromieniowanie pacjenta, dlatego zaleca się, aby korzyści z nich wynikające  uzasadniały ich wykonanie. Z tego względu badania z użyciem promieniowania jonizującego powinien zlecić lekarz.
Badań z użyciem promieniowania jonizującego nie należy  przeprowadzać u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Kobiety w wieku rozrodczym kierowane na scyntygrafię powinny wykonywać to badanie w pierwszych dziesięciu dniach cyklu – w ten sposób unikają ryzyka napromieniowania w bardzo wczesnej ciąży, o istnieniu której jeszcze nie wiedzą.
Badanie scyntygraficzne może być  wykonane u osoby w każdym wieku, nawet u noworodka.

Q?Czy izotop jest bardzo szkodliwy dla innych osób przebywających w otoczeniu?
A.

Powinno się unikać bliskiego kontaktu z dziećmi przez resztę dnia. Nie należy również trzymać dziecka przy sobie lub na kolanach dłużej niż pół godziny. W ten sposób można uniknąć zbędnej ekspozycji na ewentualne napromienienie.

Q?Jakie dokumenty muszę mieć, zgłaszając się na konsultację do poradni?
A.

Przy każdej wizycie Pacjent powinien posiadać dokument umożliwiający potwierdzenie danych osobowych, np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.

Q?Czy wyniki badań scyntygraficznych mogą być wysłany do pacjenta mailem, pocztą?
A.

Wyniki badań nie są wysyłane drogą mailową ani pocztą tradycyjną.

Q?Jakie dokumenty potwierdzające ubezpieczenie należy okazać zgłaszając się na badanie w ramach NFZ?
A.

W związku z wprowadzeniem Elektronicznego Systemu Weryfikacji Uprawnień Pacjentów (eWUŚ) do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, od 1 stycznia 2013 r., potwierdzenie ubezpieczenia odbywa się w następujący sposób:

1. Potwierdzenie uprawnień w systemie e-WUŚ
W celu potwierdzenia tożsamości pacjenta, pracownik recepcji poprosi o okazanie jednego z wymienionych dokumentów:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • prawo jazdy

Po ustaleniu tożsamości pacjenta nastąpi zweryfikowanie jego uprawnień w systemie za pomocą numeru PESEL.
Jeżeli pracownik recepcji nie będzie mógł potwierdzić uprawnień pacjenta do świadczeń w systemie  e-WUŚ , pacjent może potwierdzić swoje uprawnienie za pomocą dokumentu lub oświadczenia.

2. Potwierdzenie uprawnień za pomocą aktualnych dokumentów poświadczających uprawnienie:

 • zgłoszenie do ubezpieczenia
 • zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń
 • inny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej
 • legitymacja ubezpieczeniowa
 • legitymacja rencisty/emeryta
 • decyzja wójta, burmistrza, prezydenta miasta
 • inny dokument potwierdzający uprawnienie, np. odcinek renty lub emerytury
 • Karta Polaka – tylko w stanach nagłych
Q?Czy na wyniki badania scyntygraficznego długo się czeka?
A.

Zazwyczaj wynik badania scyntygraficznego jest tego samego dnia.

Q?Czy znacznik izotopowy może być podany doustnie?
A.

W większości badań scyntygraficznych znacznik izotopowy podawany jest dożylnie.
Doustnie znacznik podaje się w badaniu scyntygraficznym tarczycy z użyciem jodu-131 i w badaniu opróżniania żołądka. W badaniu tarczycy pacjent połyka radioaktywną kapsułkę żelową. W badaniu przełyku i opróżniania żołądka podaje się  półpłynny lub stały posiłek (np. mleko, jogurt) z dodatkiem roztworu radiokoloidu znakowanego technetem-99m.
Znacznik izotopowy może być również podawany drogą oddechową. Wziewnie podaje się radiofarmaceutyk w scyntygrafii wentylacyjnej płuc. Pacjent przez kilka minut oddycha powietrzem z dodatkiem radioaktywnego izotopu ksenonu lub przez kilka minut inhaluje roztwór nadtechnecjanu sodu-99m. Jednakże w Nukleomedzie nie wykonuje się  badań wentylacyjnych płuc.

Q?Dlaczego podczas zapisu na badanie scyntygraficzne kości podawana jest waga pacjenta?
A.

Dawki radioznacznika podawanego pacjentowi w celu uzyskania obrazów scyntygraficznych są wyliczane indywidualnie w zależności od masy ciała. Z tego względu konieczne jest uzyskanie tej informacji przed badaniem, aby przygotować radiofarmaceutyk w dawce optymalnej dla każdego pacjenta.

Q?Czy badanie scyntygraficzne jest inwazyjne?
A.

Badania scyntygraficzne są nieinwazyjne. Jedynym momentem mogącym sprawić niewielki ból jest dożylne podanie radioznacznika.

Q?Czy po badaniu izotopu można prowadzić samochód?
A.

Wstrzyknięcie izotopu nie wywołuje negatywnych skutków i można po nim prowadzić samochód.

Q?Czy badanie scyntygraficzne jest bolesne?
A.

Badania scyntygraficzne są nieinwazyjne. Jedynym momentem mogącym sprawić niewielki ból jest dożylne podanie radioznacznika.

Q?Dlaczego należy pic płyny w czasie badania scyntygraficznego kości?
A.

Znacznik izotopowy podawany w celu wykonania obrazów scyntygraficznych kości jest wydalany z moczem.
Zwiększenie ilości wypitych płynów powoduje intensywniejsze wypłukiwanie znacznika z tkanek pozakostnych, co polepsza jakość uzyskanych obrazów scyntygraficznych oraz szybsze wydalanie znacznika z organizmu, co zmniejsza dawkę promieniowania pochłoniętego podczas badania.

Q?Czy wymagane jest znieczulenie ogólne (narkoza) dzieci podczas badania scyntygraficznego? Czy podawane są leki na uspokojenie?
A.

W pracowni Nukleomed zarówno dzieci jak i dorośli są diagnozowani bez konieczności znieczulenia ogólnoustrojowego. Nie podaje się również leków uspokajających.