Diagnostyka Labolatoryjna

Materiał biologiczny na badania pobieramy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-10.00

UWAGA: Wyniki badań laboratoryjnych pacjent odbiera osobiście za okazaniem dokumentu tożsamości.
Istnieje możliwość wydania wyniku osobie trzeciej po okazaniu upoważnienia.

 

Współpraca z laboratoriami:

• CDL – Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej, filia w Warszawie ul. Kasprzaka 24a